برنج آژاکس اروپا منچستر اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

برنج: آژاکس اروپا منچستر اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سود سهام عدالت تا آخر سال پرداخت می‌شود؟

تاکنون حدود یک سوم از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ به مشمولان پرداخت شده است است ولی اینکه چه زمانی باقیِ سود به حساب مشمولان واریز شود، به این بستگی د

سود سهام عدالت تا آخر سال پرداخت می‌شود؟

سود سهام عدالت تا آخر سال پرداخت می شود؟

عبارات مهم : قانونی

تاکنون حدود یک سوم از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ به مشمولان پرداخت شده است است ولی اینکه چه زمانی باقیِ سود به حساب مشمولان واریز شود، به این بستگی دارد که شرکت هایِ سهام عدالت از تمام هشت ماه وقت قانونی خود جهت نگهداری سود در شرکت استفاده کنند یا خیر. رییس شرکت شخصی سازی گفته در این مورد با شرکت ها وارد مذاکراتی شده است هست.

به گزارش ایسنا، چندی پیش پرداخت سود به مشمولان طرح سهام عدالت شروع شد. با توجه به آمارهای بیان شده، سود سال مالی ۱۳۹۵ مربوط به ۴۹ شرکت سهام عدالتی، حدودا ۴۲۰۰ میلیارد تومان بوده است ولی با توجه به مصوبات مجامع عمومی شرکت ها، ۴۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ جهت زیاد کردن سرمایه منظور شده است هست. در نتیجه حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان بابت سود سال مالی ۱۳۹۵ باید به مشمولان پرداخت شود.

سود سهام عدالت تا آخر سال پرداخت می‌شود؟

رئیس شرکت شخصی سازی در آخرین بیانات خود گفته که حدود یک سوم از این مبلغ (معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان) به حساب شرکت شخصی سازی واریز شده است که این شرکت اقدام به توزیع آن کرده است.

با توجه به قانون تجارت شرکت ها وقت دارند تا هشت ماه بعد از برگزاری مجامع، سود خود را بین سهامداران توزیع کنند. ۴۵ شرکت سهام عدالتی مجمع عمومی ارزش در تیرماه برگزار شد و تعدادی نیز مجامع ارزش در شهریور و مهرماه امسال برگزار شده است بود. در نتیجه هنوز شرکت ها از لحاظ قانونی وقت دارند تا سود خود را به سهامداران بدهند.

تاکنون حدود یک سوم از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ به مشمولان پرداخت شده است است ولی اینکه چه زمانی باقیِ سود به حساب مشمولان واریز شود، به این بستگی د

رئیس شرکت شخصی سازی گفته با این شرکت ها وارد مذاکراتی شده است تا آنها از تمام مهلت قانونی هشت ماهه ارزش استفاده نکنند تا سود سهام عدالت سریعتر به مشمولان تخصیص پیدا کند.

پوری حسینی تاکید کرده که اگر شرکت های سرمایه پذیر تا قبل از آخر سال جاری، سود مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ را به شرکت شخصی سازی پرداخت کنند، دو سوم باقی مانده سود نیز تا قبل از شروع سال ۱۳۹۷ به حساب مشمولان پرداخت خواهد شد ولی در غیر این صورت، خرد خرد این مبالغ از شرکت ها گرفته می شود و یک سوم دیگر از سود، قبل از نوروز و یک سوم دیگر تا زمانی که شرکت ها تمام سود سال مالی ۱۳۹۵ را به حساب شرکت شخصی سازی واریز کنند، به سهامداران داده خواهد شد.

مقدار سود سهام عدالت جهت مشمولانی که مبلغ سود ۱۰ ساله به علاوه تخفیف و آورده نقدی ارزش به یک میلیون تومان می رسد، ۱۵۰ هزار تومان است و افرادی که کمتر از این مقدار سهام دارند هم معادل ۰.۱۵ از ارزش سهامشان، سود دریافت خواهند کرد.

سود سهام عدالت تا آخر سال پرداخت می‌شود؟

واژه های کلیدی: قانونی | سهام عدالت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs