برنج آژاکس اروپا منچستر اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

برنج: آژاکس اروپا منچستر اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تکذیب بازداشت حمید بقایی

عبدالله پور وکیل بقائی گفت به ایلنا گفت: این اخبار کذب است و من درحال حاضر خدمت ایشان هستم.

تکذیب بازداشت حمید بقایی

تکذیب بازداشت حمید بقایی

عبارات مهم : اخبار

بقایی خبر بازداشت اش را تکذیب کرد

تکذیب بازداشت حمید بقایی

عبدالله پور وکیل بقائی گفت به ایلنا گفت: این اخبار کذب است و من درحال حاضر خدمت ایشان هستم.

عبدالله پور وکیل بقائی گفت به ایلنا گفت: این اخبار کذب است و من درحال حاضر خدمت ایشان هستم.

گفتنی هست، حمید بقایی نیز این خبر را تکذیب کرد و گفت: هیچ کس مرا بازداشت نکرده است.

واژه های کلیدی: اخبار | بازداشت | حمید بقایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs