برنج آژاکس اروپا منچستر اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

برنج: آژاکس اروپا منچستر اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اعلام‌نظر قطعی شورای نگهبان راجع به انتخابات ریاست‌جمهوری , سه‌شنبه

شورای نگهبان نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری سه‌شنبه (۹ خرداد ماه) اعلام می‌کند. 

اعلام‌نظر قطعی شورای نگهبان راجع به انتخابات ریاست‌جمهوری , سه‌شنبه

سه شنبه؛ اعلام نظر قطعی شورای نگهبان راجع به انتخابات ریاست جمهوری

عبارات مهم : قانون

شورای نگهبان نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سه شنبه (۹ خرداد ماه) اعلام می کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری، چنانچه کسانی از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشتند می توانستند ظرف مدت سه روز از تاریخ اخذ رأی، شکایت مستند خود را به هیات های نظارت استان ها و شهرستان ها و یا دبیرخانه شورای نگهبان ارائه کنند.

اعلام‌نظر قطعی شورای نگهبان راجع به انتخابات ریاست‌جمهوری , سه‌شنبه

پس از آخر مهلت سه روزه، طبق ماده ۷۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز بعد از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده است به وزارت کشور اعلام می کند و وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

واژه های کلیدی: قانون | نگهبان | انتخابات | وزارت کشور | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs