برنج آژاکس اروپا منچستر اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

برنج: آژاکس اروپا منچستر اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی مغز باهوش ها اتصالات نورونی کمتری دارد

نتایج یک تحقیق نشان می دهد در افرادی که بهره هوشی بالاتری دارند، اتصالات میان نورون ها در لایه خارجی مغز آنها کمتر است. 

مغز باهوش ها اتصالات نورونی کمتری دارد

مغز باهوش ها اتصالات نورونی کمتری دارد

عبارات مهم : محققان

نتایج یک تحقیق نشان می دهد در افرادی که بهره هوشی بالاتری دارند، اتصالات میان نورون ها در لایه خارجی مغز آنها کمتر هست.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس دیلی، یک گروه بین المللی از نورولوژیست های دانشگاه های ‘رور بوخوم’ در آلمان، ‘نیومکزیکو’ در آمریکا و ‘واحد تحقیقات بایوسایکولوژی بوخوم’ در آلمان با استفاده از یک روش غیرتهاجمی تصویربرداری، مغز 259 مرد و زن را تجزیه و تحلیل کردند.

این محققان توانستند میزان دندریت ها را در قشر مغز اندازه بگیرند. دندریت ها زائده های رشته مانندی هستند که به جسم سلولی یاخته های عصبی (نورون ها)، متصل هستند و ابزاری جهت انتقال خبر های عصبی به درون یاخته هستند.

مغز باهوش ها اتصالات نورونی کمتری دارد

تمامی افراد شرکت کننده همچنین تحت یک آزمایش بهره هوشی قرار گرفتند. محققان داده های جمع آوری شده است را با یکدیگر ارتباط دادند و دریافتند که هر چه فرد باهوش تر باشد، دندریت های کمتری در قشر مغز وی وجود دارد.

محققان با استفاده از یک پایگاه داده ها، این نتیجه های را در نمونه دوم حدود 500 نفر دیگر نیز به دست اوردند.

نتایج یک تحقیق نشان می دهد در افرادی که بهره هوشی بالاتری دارند، اتصالات میان نورون ها در لایه خارجی مغز آنها کمتر است. 

یافته های این مطالعه تازه نتیجه های ضد و نقیضی را هم که تاکنون در پی سایر تحقیقات در مورد هوش جمع آوری شده است اند، توضیح می دهد.

یکی از نتایجی که پیش از این مشخص شده است بود، این است که افراد باهوش مغزهای بزرگتری دارند و فرض بر این بوده است که مغزهای بزرگتر نورون های بیشتری دارند و در نتیجه قدرت محاسباتی بیشتری دارند.

اما مطالعات دیگر نشان دادند که به رغم تعداد بسیار زیاد نورون ها، مغز افراد با هوش در قیاس با مغز افراد کم هوش تر، فعالیت نورونی کمتری در جریان آزمایش بهره هوشی نشان می دهد.

مغز باهوش ها اتصالات نورونی کمتری دارد

محققان از مطالعه تازه نتیجه گرفتند که مغز افراد باهوش اتصالات نورونی کمتر ولی موثرتری دارد؛ بنابر این در سطح پایین فعالیت نورونی، عملکرد مغزی بالایی دارند.

نتایج این تحقیق در مجله Nature Communications انتشار یافته است.

نتایج یک تحقیق نشان می دهد در افرادی که بهره هوشی بالاتری دارند، اتصالات میان نورون ها در لایه خارجی مغز آنها کمتر است. 

واژه های کلیدی: محققان | افراد باهوش | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs